ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σκοπός του κανονισμού: Είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των κατασκηνωτών θέτοντας τους όρους για την σωστή λειτουργία του Κάμπινγκ. Βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει ο κανονισμός θα πρέπει να είναι η διάθεση σας να σεβαστείτε τους όρους λειτουργίας. Η είσοδος και η παραμονή σας στο Κάμπινγκ σημαίνει την αυτόματη αποδοχή των παρακάτω όρων:

1. Η είσοδος στο Κάμπινγκ γίνεται από τη ρεσεψιόν η οποία λειτουργεί από τις 8.00 πμ. μέχρι τις 12.00 μμ.

2. Η θέση πρέπει να έχει παραδωθεί μέχρι τις 2:00 μμ αλλά ο κατασκηνωτής μπορεί να παραμείνει στο Κάμπινγκ έως τις 8:00μμ. Πέραν τις 2:00 μμ θα χρεώνεται διαμονή μιας ακόμη ημέρας με υποχρεωτική αναχώρηση(και πέραν τις 8:00 μμ για την αναχώρηση του από τον χώρο του Κάμπινγκ αντιστοιχα).

3. Η κάθε θέση του Κάμπινγκ δικαιούται να έχει μόνο ένα αυτοκίνητο.

4. Ζημιές που προκλήθηκαν με υπαιτιότητα κατασκηνωτή ή και επισκεπτών του σε εγκαταστάσεις ή συσκευές του Κάμπινγκ, βαρύνουν τους κατασκηνωτές και για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τους επισκέπτες τους.

5. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι αποκλειστικά για φωτισμό, ραδιόφωνο, TV, ψυγείο και φούρνάκι max 1500w. Απαγορεύεται η χρήση A/C , ηλεκτρικών ματιών κλπ. Προσέχουμε ιδιαίτερα το καλώδιο της παροχής ρεύματος, καθώς και τα πολύμπριζα ώστε να μην υπάρχουν πιθανότητες για επικίνδυνες επαφές.

6. Κάθε αλλαγή στον αριθμό των ατόμων πρέπει να δηλώνεται και ειδικότερα οι μόνιμοι πελάτες υποχρεούνται να δηλώσουν τα μέλη της οικογένειας τους που θα παραμείνουν στο Κάμπινγκ(εως 4 Ενήλικες). Κάθε νέο άτομο(και της ίδιας οικογένειας) θα χρεώνεται επιπλέον.

7. Η πλύση σκευών και ρούχων γίνεται μόνο στους καθορισμένους χώρους. Από τις υπαίθριες βρύσες μπορείτε να παίρνετε νερό αλλά ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να πλένετε σκεύη, ρούχα, κλπ. Κρατάτε καθαρούς όλους τους χώρους & χρησιμοποιείτε τα ειδικά δοχεία απορριμμάτων(χρησιμοποιείτε σακούλες απορριμμάτων για τα υπολείμματα φαγητών). Σεβαστείτε την φύση & μην κάνετε κακό στα δέντρα & φυτά ρίχνοντας σ' αυτά βρώμικα νερά.

8. Για κάθε περίπτωση που είναι απαραίτητη η κίνηση εντός του κάμπινγκ αυτοκινήτων-οχημάτων η ταχύτητα τους δεν πρέπει να ξεπερνάει σε καμία περίπτωση τα 10χμ/ώρα.

9. Οι γονείς πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους στο θέμα της υπακοής στον κανονισμό του Κάμπινγκ και της μη ενόχλησης των κατασκηνωτών.

10. Προσέχουμε ώστε η ένταση του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης να μην είναι πολύ υψηλή καθώς και οτιδήποτε άλλο προκαλεί μεγάλο θορυβο και ενοχλεί τους υπόλοιπους κατασκηνωτές καθ’όλη της διάρκεια της ημέρας.

11. Ώρες κοινής ησυχίας είναι από 3:00μμ έως 5.00μμ και από 12.00πμ έως 08.00πμ. Και πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Οι κατασκηνωτές υποχρεούνται να υποδεικνύουν στα παιδιά τους να κάνουν ησυχία της ώρες αυτές (άσκοπη μετακινήση με ποδήλατα κ.λ.π.)

12. Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 12 ετών οφείλουν να κάνουν χρήση των διαφόρων παροχών υπό την εποπτεία και ευθύνη των κηδεμόνων τους.

13. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το μόνιμο κατασκηνωτή τόσο κατά την θερινή όσο και κατά την χειμερινή περίοδο την αλλαγή θέσης, τη μεταφορά του σταθμευμένου κατασκηνωτικού μέσου σε άλλο υποδεικνυόμενο εντός του καταλύματος χώρο ή ακόμα να προβεί η ίδια στην μεταφορά του εφόσον υπάρχει ειδικός λόγος.

14. Η εξόφληση των μόνιμων κατασκηνωτών θα πρέπει να γίνεται μέχρι τις 30-8. Αφού κατά τη διάρκεια της σεζόν θα πρέπει να έχουν καταβάλλει το 1/3 του ποσού σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.

15. Η διεύθυνση έχει το δικαίωμα της απομάκρυνσης χωρίς δεύτερη προειδοποίηση στους κατασκηνωτές ή επισκέπτες που δεν θα σεβαστούν τους κανόνες λειτουργίας της μονάδας όπως και για οποιαδήποτε παράβαση το δικαίωμα ανάλογου προστίμου.

16. Επισκέψεις επιτρέπονται μόνον ύστερα από άδεια της Διεύθυνσης και η παραμονή πάνω από 2 ώρές χρεώνεται ως διημέρευση(ημερήσια διαμονή), βάση του τιμοκαταλόγου. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενημέρωση της Ρεσεψιόν από τους επισκέπτες και ούτε από τους πελάτες του Κάμπινγκ η χρέωση γίνεται αυτόματα στον πελάτη.

17. Η κατασκήνωση δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας από κλοπή ή φθορά οποιουδήποτε αντικειμένου. Οι κατασκηνωτές υποχρεούνται να φυλάνε μόνοι τους τα αντικείμενα τους.

18. Ο Διευθυντής του Κάμπινγκ μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο κατασκηνωτών και επισκεπτών στο Κάμπινγκ και να απομακρύνει αυτούς που δεν τηρούν τους κανονισμούς της κατασκήνωσης.

10. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για ζημιές η οποίες οφείλονται σε φυσικές καταστροφές όπως ισχυρή βροχή, χαλάζι, ισχυρό ανέμο, πτώση κλαδιών και δέντρων κλπ. κατά την θερινή αλλά και την χειμερινή περίοδο. Με την εφαρμογή όλων των παραπάνω και με την καλή διάθεση όλων μας, δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες για ένα ακόμη ευχάριστο Καλοκαίρι και μια καλή διαμονή.

You like taking the lead of line?

Being the first to know always feels great... Signing up to our newsletter gives you exclusive access to our Grand Opening!